Valtakunnallinen, viranomaisyhteistyönä toteutettu joukkoliikennekampanja jatkuu 7.6.2022.

Kampanja kannustaa matkustajia palaamaan takaisin joukkoliikenteen pariin. Kampanja jäi loppuvuonna 2021 tauolle heikentyneen koronatilanteen vuoksi.​​​​​​​​​​​​​​​Koronapandemian aikana julkisen liikenteen matkustajamäärät ovat laskeneet, ja kampanja kannustaa palaamaan takaisin joukkoliikenteeseen.

Taas mennään -kampanja järjestetään yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön, valtioneuvoston kanslian Suomi toimii -tiimin, liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Väyläviraston kesken. Kampanjaan osallistuu myös joukkoliikennetoimijoita sekä kuntia ja kaupunkeja.

Kampanja käynnistyy uudestaan 7.6.2022.

Valtakunnallinen joukkoliikennekampanja kannustaa matkustajia takaisin kyytiin I Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 7.6.2022

Kampanja keskeytettiin syksyllä 2021 pahenevan koronatilanteen takia: Valtakunnallinen taasmennään-kampanja siirtyy heikentyneen epidemiatilanteen takia I Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 12.11.2021Sinua odotetaan konsertissa

Sinua odotetaan työpaikalla

Mistä kampanja lähti liikkeelle?

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan kesällä 2020 koolle kutsumissa joukkoliikennetoimijoiden tapaamisissa syntyi ajatus ensimmäisestä kampanjasta terveysturvallisen joukkoliikenteen tukemiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toteutti Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) toimeksiannosta Meidän joukkoliikenne -kampanjan. Taas mennään -joukkoliikennekampanja on jatkoa kesän 2020 kampanjalle.

Miksi joukkoliikennettä halutaan tukea kampanjalla?

Kampanjan taustalla on julkisen liikenteen matkustajamäärien romahtaminen koronapandemian aikana. Traficomin mukaan joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat edelleen keskimäärin 30–40 prosenttia jäljessä vuoden 2019 tasoon nähden. Matkustajamäärien palautuminen pandemiaa edeltävälle tasolle voi viedä vuosia. Jo ennen koronapandemian vaikutuksia hallitusohjelmaan on vuonna 2019 kirjattu, että joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn yhteenlaskettua matkasuoritetta on kasvatettava selvästi. Kampanjalla halutaan tukea joukkoliikennealan toimijoita ja kannustaa matkustajia palaamaan julkiseen liikenteeseen, terveysturvallisuus huomioiden.

Kuka kampanjasta vastaa ja kuka sen maksaa?

Kampanjasta vastaavat liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto ja VNK:n Suomi toimii -viestintäkokonaisuus. Kampanjassa ovat mukana kaupungit, kunnat ja paikalliset joukkoliikennetoimijat. Kampanjan toteutuksen on tehnyt hasan & partners. Kampanjaan sisältyy muun muassa video- ja displaymainontaa sekä radiospotteja. Kampanjan kustantaa liikenne- ja viestintäministeriö ja sen budjetti on 250 000 euroa.

Kuinka kauan kampanja kestää?

Kampanja käynnistyy uudestaan 7.6.2022. Syksyllä 2021 kampanja näkyi viikon marraskuussa 2021. Kampanjamateriaalit ovat vuoden ajan sen tilaajan käytössä, joten osallistuvat tahot voivat välittää viestiä myös tämän jälkeen.

Valtakunnallinen kampanja kannustaa palaamaan joukkoliikenteen pariin I Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 5.11.2021
Valtakunnallinen taasmennään-kampanja siirtyy heikentyneen epidemiatilanteen takia I Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 12.11.2021