Kuvassa kaksi henkilö kahvilla, kuvan yleisilme vaalea

Poikkeusajan dialogit

Huhtikuusta 2020 alkaen ihmiset ovat kohdanneet toisensa koronakriisin keskellä järjestetyissä Poikkeusajan dialogeissa. DialogiAkatemian, Erätauko-säätiön, oikeusministeriön, Sitran ja valtiovarainministeriön koordinoimassa keskustelusarjassa järjestettiin 232 dialogia, yhdeksänä keskustelupäivänä eri puolilla Suomea ja maailmaa. Keskusteluihin osallistui yli 1600 ihmistä eri ikäryhmistä ja ammateista. Dialogeja oli järjestämässä lähes 100 toimijaa eri puolilta yhteiskuntaa: järjestöjä, kuntia, ministeriöitä, uskonnollisia yhteisöjä, yrityksiä ja yksittäisiä kansalaisia.

Poikkeusajan dialogin tarjoavat ihmisille mahdollisuuden kokoontua yhteen käsittelemään koronakokemuksia ja suuntaamaan katseen kohti tulevaisuutta. Samalla osallistutte laajemman ymmärryksen muodostamiseen siitä, millaista elämä on tällä hetkellä Suomessa.

Poikkeusajan dialogit ovat tarjonneet järjestäjille mahdollisuuden merkittävien aiheiden käsittelyyn. Dialogeja on ollut järjestämässä noin 100 erilaista toimijaa, eri puolilta yhteiskuntaa kansalaisaktivisteista valtion hallintoon. Keskusteluissa esille nousseet havainnot ovat auttaneet poikkeusajan todellisuuden ymmärtämisessä sekä oman toiminnan sopeuttamisessa vallitsevaan tilanteeseen. Dialogien sisältöön voit tutustua Sitran sivuilla.

Keskusteluista tehtiin laaja julkinen kooste, jota myös hyödynnetään valtion ja kuntien hallinnossa. Aiempia yhteenvetoja on hyödynnetty monipuolisesti, esimerkiksi Covid-19 valmiustyössä ja valtiovarainministeriön hallintopolitiikan ohjauksessa sekä OECD:n julkaiseman luottamusarvioinnin tausta-aineistona. Syyskauden Poikkeusajan dialogeja käytetään ”Kansallisten dialogien” kehittämiseen, josta on tarkoitus tulla Suomeen jatkuva käytäntö. Kansallisten dialogien tavoitteena on vahvistaa luottamusta yhteiskunnan eri toimijoiden kesken keskustelemalla kansalaisille tärkeistä kysymyksistä.

Poikkeusajan dialogit – Kriisiajan kokemukset ja kansallisen dialogin malli- Julkaisu Sitran sivuilla

Poikkeusaikojen dialogien koordinoinnista, yhteenvedon koostamisesta ja sen välittämisestä valtion- ja kuntien hallintoon sekä julkaisemisesta kaikille avoimeen käyttöön vastaavat DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö, oikeusministeriö, Sitra, valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö.