Suomi välittää -kampanja tuo esille vapaaehtoistoiminnan merkitystä kriiseistä selviytymisessä

Tiedote 16.8.2021

Valtioneuvoston kanslian ja järjestöjen yhteinen Suomi välittää -kampanja starttaa 16.8. Kampanja kiinnittää huomion siihen, kuinka olennainen osa hyvinvointivaltion turvaverkkoa vapaaehtoistoiminta on, ja tekee näkyväksi järjestöjen ja vapaaehtoisten toimintaa pitkittyneessä koronakriisissä.

Meitä kannattelee verkko, joka ei aina ole näkyvä, sillä se on solmittu aineettomasta välittämisestä ja inhimillisyydestä. Se verkko on tehty ihmisistä, jotka laittavat itsensä likoon vapaaehtoisesti paremman maailman puolesta. Suomi välittää -kampanjassa kuullaan vapaaehtoisten tarinoita lähes viidestäkymmenestä järjestöstä. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on kannustaa ihmisiä mukaan toimintaan.

”Korona-aika on muuttanut järjestöjen vapaaehtoistoimintaa ja uusia toimintatapoja esimerkiksi koulutukseen ja yhteydenpitoon keksitään jatkuvasti. Vapaaehtoisten panosta ja uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan, koska koronan seuraukset tulevan näkymään ihmisten elämässä pitkään,” sanoo Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Järjestöjen rooli kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa on merkittävä. Järjestöjen ja niiden vapaaehtoisten erityisosaamiselle, sekä muun muassa järjestöjen tuottamille erityisille kriisipalveluille, on ollut huomattavasti kysyntää myös koronakriisin aikana.

”Haluamme tuoda kampanjalla näkyväksi vapaaehtoistoimintaa ja sen merkitystä kriisiaikana sekä kriiseistä ja vaikeista elämäntilanteista selviytymisessä. Toivottavasti kampanjan vapaaehtoistarinat inspiroivat yhä useampia löytämään itselleen sopivia välittämisen ja aktiivisuuden muotoja”, sanoo viestintäpäällikkö Päivi Tampere, valtioneuvoston kanslian Suomi toimii -tiimin vetäjä.

Suomi välittää -kampanja on osa valtioneuvoston kanslian koordinoimaa Suomi toimii -kokonaisuutta, jonka tehtävänä on tukea ihmisten ja yhteiskunnan toimintaa ja jaksamista kriisitilanteessa, sekä vahvistaa henkistä kriisinkestävyyttä viestinnän keinoin. Suomi toimii tekee hankkeissaan tiivistä yhteistyötä muun muassa järjestökentän toimijoiden kanssa.

Neljän viikon ajan jatkuva kampanja on avoin kaikille järjestöille ja mukaan voi liittyä edelleen. Kampanja tulee näkymään sekä järjestöjen että Suomi toimii -kokonaisuuden sosiaalisen median kanavilla. Vapaaehtoisten tarinoihin ja mukana oleviin järjestöihin voi tutustua myös kampanjan verkkosivulla: suomitoimii.fi/suomivälittää

Seuraa kampanjaa sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #SuomiVälittää #FinlandBryrSig

Etsi vapaaehtoistehtehtäviä Vapaaehtoistyö.fi-palvelusta


Lisätiedot:

Päivi Tampere, viestintäpäällikkö 
valtioneuvoston kanslia
p. 0295160911   [email protected]

Johanna Kaprio-Papageorgiou, viestinnän erityisasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia
p. 0295160140   [email protected]

Vapaaehtoistarinoita

Lasten hyvinvoinnin puolesta

Lasten hyvinvoinnin puolesta

Tässä on Merja. Merja haluaa edistää lasten hyvinvointia ja vaikuttaa maailmaan. Siksi hän on ollut UNICEF-vapaaehtoisena jo huikeat 34 vuotta....

Lue lisää
Käsitöitä muiden auttamiseksi

Käsitöitä muiden auttamiseksi

Tässä on Marketta. Marketta lähti mukaan Marttojen vapaaehtoistoimintaan jäädessään eläkkeelle, sillä hän on aina pitänyt käsitöistä ja Martoissa yhdistyy hänen...

Lue lisää