#SuomiHarrastaa käynnistyy 27.8.

Valtioneuvoston kanslia ja opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistävät kampanjan, jonka tarkoituksena on kannustaa harrastamiseen, aktiivisuuteen, liikkumiseen ja yhdessä tekemiseen. Kampanja on osa valtioneuvoston kanslian koordinoimaa Suomi toimii -kokonaisuutta, joka tukee ihmisten ja yhteiskunnan toimintaa ja jaksamista kriisitilanteessa, sekä vahvistaa henkistä kriisinkestävyyttä ja resilienssiä viestinnän keinoin.

Ajanjaksolla 27.8.–31.10.2021 toteutettava valtakunnallinen kampanja kannustaa ihmisiä aktiivisuuteen eri elämänalueilla sekä palaamaan hyvinvointia tukevaan arkeen terveysturvallisuusohjeistukset ja -suositukset huomioiden. Kampanja kokoaa yhteen tapahtumia ja kampanjoita läpi Suomen. Mukana on yli 100 toimijaa: järjestöjä, kuntia, seurakuntia sekä yrityksiä ja muita yhteisöjä.

Kampanja näkyy ympäri Suomea yhteistyökumppaneiden omissa tapahtumissa ja kampanjoissa, jotka löytyvät kampanjan verkkosivuille kootusta kalenterista.

”Koronapandemialla on ollut merkittävä passivoiva vaikutus esimerkiksi monien ikääntyneiden ja riskiryhmäläisten keskuudessa. Myös monet lapset, nuoret ja aikuiset ovat jääneet pois harrastuksista. Jatkuessaan liian vähäinen liikkuminen ja arjen aktiivisuus voi aiheuttaa monia haasteita niin fyysiselle, psyykkiselle kuin sosiaaliselle hyvinvoinnille. Rajoituksia purettaessa ja yhteiskunnan hiljalleen avautuessa haluamme tukea ihmisiä palaamaan takaisin aktiiviseen ja tasapainoiseen arkeen. Suomi harrastaa -kampanjan aktiviteetit ovat hyvä matalan kynnyksen ensiaskel tällä tiellä”, toteaa johtaja Tiina Kivisaari opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Kampanjaan voi ilmoittautua mukaan koko sen keston ajan. Yhteistyökumppanit voivat rakentaa ja käynnistää omia uusia kampanjoita ja tapahtumia sekä haastaa jäsenkuntaansa ja kohderyhmäänsä eri tavoin aktiivisuuteen. Oman toiminnan voi kiinnittää osaksi valtakunnallista kampanjaa käyttämällä yhteisiä visuaalisia materiaaleja ja yhteistä aihetunnistetta #SuomiHarrastaa.