Kuvassa tyttö on uimassa luonnonvesissä, kuvassa on paljon vettä ja tytön kasvot. Tyttö hymyilee.

Kom med!

De senaste åren har vi befunnit oss mitt i förändring och osäkerhet på grund av de begränsningar som orsakats av coronapandemin och den förändrade säkerhetssituationen i Europa. Vi har varit tvungna att ändra våra vardagsrutiner, minska kontakten med andra människor och hitta nya sätt att arbeta. Var och en av oss har varit tvungen att anpassa sig till de nya förhållandena till följd av undantagsförhållandena.

Finland fixar det är en kommunikationsinsats och ett samarbetsprojekt som samordnas av statsrådets kansli. Syftet är att stärka individernas kristålighet genom dialog, samarbete och kampanjer som främjar orken i vardagen.

På denna webbplats hittar du information om kampanjer och evenemang. Vi stärker framtidstron tillsammans! Inlägg kan delas med hashtaggarna:

#FinlandFixarDet#tillsammans#yhdessä#SuomiToimii#FinlandForward#together

Så här fungerar Finland fixar det

Finland fixar det är en kommunikationsinsats och ett samarbetsprojekt som inleddes av statsrådets kansli. Syftet är att hjälpa individer och samhället att orka i kriser samt att stärka den mentala kriståligheten. Arbetet med Finland fixar det innefattar myndigheters, företags och organisationers kommunikationsinsatser, kampanjer och projekt.

Kollektivtrafikkampanjen

Kollektivtrafikkampanjen

Museet för nutidskänlä

#FinlandAktiverarSig

Finland aktiverar sig

#FinlandBryrSig

Finland bryr sig

#VadHänderSen

#MitäSitku

Hur kan man delta i kampanjen Finland fixar det?

Läs mer

Tule mukaan
Keltainen metallista tehty pallon muotoinen taideteos kadulla vaalean talon edessä

Information om coronaläget

Läs mer

Tietoa koronaviruksesta

#FinlandFixarDet i sociala medier