Kuvassa ulkoliikuntapaikalla ihmisiä ja pihlajapuu

Finland aktiverar sig

När coronarestriktionerna avvecklas och samhället så småningom öppnas upp mot det normala, är det en utmaning att få människor aktiverade igen och återgå till en balanserad vardag. Hur kan man stödja människor och frivilliga att återuppta aktiviteter? Hur ökar man trygghetskänslan för idrottshobbyer som länge varit på paus och andra aktiviteter utanför hemmet som ökar välbefinnandet?

Den riksomfattande kampanjen som genomförs den 27.8–31.10.2021 uppmuntrar människor att röra på sig, utöva hobbyer och vara aktiva inom olika livsområden och att återgå till en vardag som stöder välbefinnandet med beaktande av anvisningarna och rekommendationerna för hälsosäkerhet. Kampanjen samlar evenemang och regionala kampanjer som ordnas runt om i Finland.

Den riksomfattande kampanjen genomförs av statsrådet, regioner, organisationer och föreningar. Kampanjen är en del av helheten Finland fixar det som samordnas av statsrådets kansli och som hjälper individer och samhället att orka i kriser. Undervisnings- och kulturministeriet och statsrådets kansli svarar för organiseringen av kampanjen.

Mer information: [email protected]

#SuomiHarrastaa#FinlandFixarDet