Kampanjen Finland bryr sig lyfter fram volontärarbetets betydelse för att klara kriser

Meddelande 16.08.2021

Statsrådets kanslis och organisationsfältets gemensamma kampanj Finland bryr sig inleds den 16 augusti. Kampanjen uppmärksammar hur viktig volontärverksamheten är som en del av välfärdsstatens skyddsnät och synliggör organisationernas och volontärernas arbete under den utdragna coronakrisen.

Vi stöds av ett nät som inte alltid är synligt, eftersom det handlar om immateriell omsorg och mänsklighet. Det nätet består av människor som frivilligt ger av sig själva för en bättre värld. I kampanjen Finland bryr sig får vi höra berättelser från volontärer från över femtio organisationer. Ett viktigt mål är att uppmuntra människor att delta i verksamheten.

”Coronapandemin har förändrat organisationernas volontärverksamhet och nya verksamhetssätt, till exempel för utbildningar och för kontakt, utvecklas kontinuerligt. Volontärernas insats och nya typer lösningar behövs eftersom efterverkningarna av corona kommer att synas i människors liv under en lång tid”, säger Kristiina Kumpula, generalsekreterare för Finlands Röda Kors.

Organisationerna har en betydande roll i krissituationer och i beredskapen inför dem. Det har funnits stor efterfrågan på organisationers och deras volontärers specialkompetens och bland annat organisationernas särskilda kristjänster även under coronakrisen.

”Genom kampanjen vill vi synliggöra volontärverksamheten och dess betydelse i kristider och svåra livssituationer. Förhoppningsvis inspirerar kampanjens volontärberättelser allt fler att hitta lämpliga sätt för dem att bry sig och bli aktiva”, säger kommunikationschef Päivi Tampere, chef för Finland fixar det-teamet på statsrådets kansli.

Kampanjen Finland bryr sig är en del av konceptet Finland fixar det, som samordnas av statsrådets kansli, som har som mål att ge människor och samhället stöd i att agera och orka med i krissituationer samt att stärka den mentala kriståligheten med hjälp av kommunikation. Finland fixar det bedriver i sina projekt ett nära samarbete med bland annat aktörer inom organisationsfältet.

Kampanjen som pågår i fyra veckor är öppen för alla organisationer och man kan fortfarande delta. Kampanjen kommer att synas både i organisationernas och i Finland fixar det-konceptets kanaler i sociala medier. Man kan också läsa volontärernas berättelser och läsa mer om de deltagande organisationerna på kampanjens webbplats: suomitoimii.fi/sv/finland-bryr-sig/  

Hashtaggar i sociala medier: #SuomiVälittää #FinlandBryrSig

Sök frivilliguppdrag: vapaaehtoistyo.fi/se/

Ytterligare information:

Päivi Tampere, kommunikationschef 
statsrådets kansli
tel. 0295160911  [email protected]

Johanna Kaprio-Papageorgiou, specialsakkunnig inom kommunikation 
statsrådets kansli
tel. 0295160140   [email protected]

Volontärberättelser

Trygg vuxen för unga

Trygg vuxen för unga

Det här är Lauri. Lauri är volontär inom Walkers-verksamheten i Kajana, då han vill ge av sin egen tid åt...

Läs mer
Volontär som brandkårist

Volontär som brandkårist

Det här är Emma. Hon är volontär som brandkårist på Äänekosken VPK. Emma deltar i utbildningen av unga brandkårister samt...

Läs mer