Nykytunteen museo-teksti soikiomuodon sisällä.

Museet för nutidskänsla är ett virtuellt, upplevelsebaserat museum som ska hjälpa oss att reflektera över de känslor som coronapandemin väckte i Finland. Museet kombinerar vetenskap och konst när det visar upp känslor som finländarna upplevt under pandemin, med början från mars 2020.

Det första steget mot återhämtning är att vi möter våra känslor. På den principen bygger Museet för nutidskänsla, som lanseras i dag. Museets virtuella samlingar omfattar upplevelsebaserade berättelser om pandemitidens känslor i Finland.

Känslorna har kartlagts genom att studera statistik, söktrender, finländarnas konsumtionsvanor, undersökningar som gjorts av olika organisationer, fenomen i sociala medier och annanstans på webben, nyheter samt människors rörlighet och beteende vid undantagstidens vändpunkter, till exempel när beredskapslagen togs i bruk eller Nyland isolerades. Den insamlade informationen kompletteras med tolkningar av experter på olika områden.

Samspel mellan vetenskap och konst

Hasan & Partners Oy har ansvarat för det kreativa arbetet bakom museet och Into-Digital Ab för det tekniska genomförandet. Även konstnärer, organisationer, forskare i människans beteende och olika fenomen samt sakkunnigföretag inom informationsbranschen har bidragit till museet.
Den insamlade informationen kompletteras med inlägg från experter och forskare på olika områden, där de redogör för känslorna bakom statistiken och fenomenen. Psykoterapeuten Maaret Kallio analyserar vilken betydelse känslor har med tanke på återhämtning. Psykoterapeuten och psykologen Suvi Laru redogör å sin sida för känslor i parförhållanden. Sorgforskaren Mari Pulkkinen talar om förlust och om verkningarna av att sörja, och sömnforskaren Markku Partinen om sömn, sömnlöshet och coronasomnia. Niko Pyrhönen, som är forskare vid Helsingfors universitet, redogör för mekanismerna och känslorna bakom konspirationsteorier. Studeranden Dan Santamäki, som är delegationsmedlem vid Åbo universitets studentkår och ordförande för ämnesföreningen Affekti ry, ger ett ansikte åt studerandes känslor under undantagstiden. Riikka Nurmi, som är expert i främjande av psykisk hälsa inom småbarnspedagogiken, talar om hur barn har mått under undantagstiden. Tuulia Kovanen, som är expert i våldsförebyggande arbete vid Förbundet för mödra- och skyddshem, berättar om de utmaningar som undantagstiden medförde i hemmen och för familjerna.

De foton av pandemivardagen i Finland som finns utställda på museet är tagna av ungefär 30 professionella fotografer och amatörfotografer som deltog i fotoprojektet Poikkeustila 2020. Sex professionella konstnärer som utexaminerades under pandemin – Heta-Linnea Kovanen, Janne Saarinen, Jenni Turunlahti, Jonna Hyttinen, Terhi Adler och Jirko Viljanen – deltog i museiprojektet genom projektet Konstens sommar. I sina konstverk ger de sex konstnärerna uttryck för varsin grundkänsla. Verken visas upp i samband med att museet lanseras, och posters av verken går att ladda ner på museets webbplats. Konstens sommar var Finska kulturfondens storprojekt 2021. Projektet genomfördes av Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf.

Också Aitomation Oy, Google Finland Oy, Meltwater Finland Oy och Statistikcentralen har bidragit till museet bland annat genom att söka fram och tolka information. Museets ljudlandskap har komponerats och producerats av Markku Mäkelä