Kollektivtrafiken gör det möjligt att återgå till en normal vardag och träffa människor igen

Den riksomfattande kollektivtrafikkampanjen bygger på idén om hur bra det känns att återuppta roliga aktiviteter i vardagen. Antalet passagerare i kollektivtrafiken har minskat under coronapandemin, och kampanjen uppmuntrade nu passagerarna att återvända – med beaktande av hälsosäkerheten. Var och en av oss kan bidra till hälsosäkra resor i kollektivtrafiken genom att vaccinera sig mot covid-19, använda munskydd och hålla avstånd i den mån det är möjligt. På så sätt förblir risken för smitta liten.

Kampanjen genomförs i samarbete mellan kommunikationsministeriet, statsrådets kanslis Finland fixar det-team, Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket. I kampanjen deltar också aktörer inom kollektivtrafiken samt kommuner och städer.

Den riksomfattande kollektivtrafikkampanjen uppmuntrar passagerarna tillbaka ombord I Kommunikationsministerits pressemeddelande den 7 juni 2022

Den riksomfattande kampanjen #NuKörViIgen skjuts upp på grund av det försämrade epidemiläget I Kommunikationsministerits pressmeddelande den 12 november 2020

Vadå #NuKörViIgen?

Vad är bakgrunden till kampanjen?

Vid de diskussionsmöten med aktörer inom kollektivtrafiken som kommunikationsminister Timo Harakka sammankallade sommaren 2020 uppstod idén till en första kampanj för att stödja hälsosäkra resor i kollektivtrafiken. Transport- och kommunikationsverket genomförde kampanjen ”Meidän joukkoliikenne” (Vår kollektivtrafik) på uppdrag av kommunikationsministeriet. Kampanjen ”Nu kör vi igen” är en fortsättning på kampanjen sommaren 2020.

Varför vill man stödja kollektivtrafiken med en kampanj?

Antalet passagerare i kollektivtrafiken har minskat drastiskt under coronapandemin. Enligt Transport- och kommunikationsverket ligger passagerarmängderna fortfarande på en i genomsnitt 30–40 procent lägre nivå än år 2019. Det kan ta flera år innan antalet passagerare återgår till samma nivå som före pandemin.Redan före coronapandemin, år 2019, skrev regeringen i sitt regeringsprogram att kollektivtrafikens och cykel- och gångtrafikens sammanräknade reseinsats ska utökas klart. Syftet med kampanjen är att stödja aktörer inom kollektivtrafiken och att uppmuntra människor att återgå till kollektivtrafiken, med beaktande av hälsosäkerheten.

Vem ansvarar för kampanjen och vem står för kostnaderna?

Ansvariga för kampanjen är kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och statsrådets kanslis kommunikationsinsats Finland fixar det. I kampanjen deltar också städer, kommuner och lokala aktörer inom kollektivtrafiken. Marknadsföringsbyrån Hasan & Partners Oy har svarat för genomförandet kampanjens video-, display- och radioreklamer, med mera. Kampanjen bekostas av kommunikationsministeriet. Kampanjbudgeten är 250 000 euro.

Hur länge pågår kampanjen?

Kampanjen syns och hörs i medier i en vecka i november 2021. Beställaren har tillgång till kampanjmaterialet i ett års tid, vilket betyder att deltagarna kan fortsätta förmedla budskapet också därefter. Den riksomfattande kampanjen #NuKörViIgen skjuts upp på grund av det försämrade epidemiläget I Kommunikationsministerits pressmeddelande den 12 november