Kollektivtrafiken gör det möjligt att återgå till en normal vardag och träffa människor igen

Den riksomfattande kollektivtrafikkampanjen #NuKörViIgen byggade på idén om hur bra det känns att återuppta roliga aktiviteter i vardagen. Antalet passagerare i kollektivtrafiken har minskat under coronapandemin, och kampanjen uppmuntrade nu passagerarna att återvända – med beaktande av hälsosäkerheten. Var och en av oss kan bidra till hälsosäkra resor i kollektivtrafiken genom att vaccinera sig mot covid-19, använda munskydd och hålla avstånd i den mån det är möjligt. På så sätt förblir risken för smitta liten.

Kampanjen #NuKörViIgen genomförs i samarbete mellan kommunikationsministeriet, statsrådets kanslis Finland fixar det-team, Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket. I kampanjen deltar också aktörer inom kollektivtrafiken samt kommuner och städer.

Den riksomfattande kampanjen #NuKörViIgen skjuts upp på grund av det försämrade epidemiläget I Kommunikationsministerits pressmeddelande den 12 november

Vadå #NuKörViIgen?

Vad är bakgrunden till kampanjen?

Vid de diskussionsmöten med aktörer inom kollektivtrafiken som kommunikationsminister Timo Harakka sammankallade sommaren 2020 uppstod idén till en första kampanj för att stödja hälsosäkra resor i kollektivtrafiken. Transport- och kommunikationsverket genomförde kampanjen ”Meidän joukkoliikenne” (Vår kollektivtrafik) på uppdrag av kommunikationsministeriet. Kampanjen ”Nu kör vi igen” är en fortsättning på kampanjen sommaren 2020.

Varför vill man stödja kollektivtrafiken med en kampanj?

Antalet passagerare i kollektivtrafiken har minskat drastiskt under coronapandemin. Enligt Transport- och kommunikationsverket ligger passagerarmängderna fortfarande på en i genomsnitt 30–40 procent lägre nivå än år 2019. Det kan ta flera år innan antalet passagerare återgår till samma nivå som före pandemin.Redan före coronapandemin, år 2019, skrev regeringen i sitt regeringsprogram att kollektivtrafikens och cykel- och gångtrafikens sammanräknade reseinsats ska utökas klart. Syftet med kampanjen är att stödja aktörer inom kollektivtrafiken och att uppmuntra människor att återgå till kollektivtrafiken, med beaktande av hälsosäkerheten.

Varför startade kampanjen just nu?

Planeringen av kampanjen inleddes i slutet av augusti 2021. Avsikten var att förlägga kampanjen till en tidpunkt när restriktioner har avvecklats, rekommendationen om distansarbete har upphört och vaccinationstäckningen i Finland är cirka 80 procent. När samhället öppnas igen behöver vi kollektivtrafik både för resor till och från arbetet och för resor på fritiden, till exempel för att delta i kulturevenemang och hobbyverksamhet och för att träffa vänner. Var och en kan bidra till hälsosäkerheten inom kollektivtrafiken genom att ta coronavaccinet och följa gällande rekommendationer. Mer information om gällande rekommendationer finns på adressen https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/gallande-begransningar.

Hur är det med hälsosäkerheten?

Risken för smitta är liten inom kollektivtrafiken bara man sörjer för hälsosäkerheten genom att ta coronavaccinet, använda munskydd och hålla avstånd i den mån det är möjligt. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar tills vidare munskydd i kollektivtrafiken i hela landet. Rekommendationen gäller särskilt under rusningstider och när många människor befinner sig i trafikmedlets passagerarutrymme. Den som känner sig sjuk ska naturligtvis inte ge sig ut bland folk, utan stanna hemma tills symtomen lättar.

Leverantörerna av transporttjänster ska sörja för hälsosäkerheten i trafiken till exempel genom att göra det möjligt att upprätthålla en god handhygien. Leverantörerna av transporttjänster har sedan ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar den 22 februari 2021 varit skyldiga att sörja för åtgärder som förhindrar spridning av coronaviruset. Skyldigheterna gäller till och med den 31 december 2021. Mer information om skyldigheterna finns på adressen https://www.traficom.fi/sv/aktuellt/hygien-och-avstandsatgarder-blir-obligatoriska-leverantorer-av-transporttjanster-mojliggor.

Transport- och kommunikationsverket blev behörig hälsosäkerhetsmyndighet genom en ändring av lagen om smittsamma sjukdomar den 22 februari 2021. Transport- och kommunikationsverket övervakar i samarbete med kommunerna och regionförvaltningsverket att trafik- och transportaktörerna fullgör sina skyldigheter i fråga om hygien och avstånd. I lagen föreskrivs det dessutom om Transport- och kommunikationsverkets behörighet att temporärt begränsa antalet passagerare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin. Transport- och kommunikationsverket kan fatta ett beslut om begränsning om det är uppenbart att hygien- och avståndsåtgärderna inte är tillräckliga och om det är nödvändigt för att förhindra spridning av covid-19-epidemin.

Vem ansvarar för kampanjen och vem står för kostnaderna?

Ansvariga för kampanjen är kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och statsrådets kanslis kommunikationsinsats Finland fixar det. I kampanjen deltar också städer, kommuner och lokala aktörer inom kollektivtrafiken. Marknadsföringsbyrån Hasan & Partners Oy har svarat för genomförandet kampanjens video-, display- och radioreklamer, med mera. Kampanjen bekostas av kommunikationsministeriet. Kampanjbudgeten är 250 000 euro.

Hur länge pågår kampanjen?

Kampanjen syns och hörs i medier i en vecka i november 2021. Beställaren har tillgång till kampanjmaterialet i ett års tid, vilket betyder att deltagarna kan fortsätta förmedla budskapet också därefter. Den riksomfattande kampanjen #NuKörViIgen skjuts upp på grund av det försämrade epidemiläget I Kommunikationsministerits pressmeddelande den 12 november