Stöd när man precis har fått en autismspektrumdiagnos

Det här är Jaana. Hennes son har diagnosen Asperger. Enligt Jaana är det viktigt att ingjuta tron i föräldrarna till barn med autismspektrumdiagnoser att de klarar sig. Även om föräldraskapet inte är detsamma som för andra, kan det ändå vara bra. Som stödperson på Autism Finland ger hon stöd till andra föräldrar till barn som nyligen har fått en autismspektrumdiagnos.

Volontärernas nätverk är inte alltid synligt, eftersom det handlar om immateriell omsorg och mänsklighet. Detta nätverk stöder de mest utsatta, men också oss andra – dig och mig – för ingen vill leva i en värld där man faller igenom.

Stödpersonerna på Autism Finland ger stöd när man nyligen har fått en autismspektrumdiagnos. Verksamheten är riksomfattande och stöd erbjuds till föräldrar till barn med en autismspektrumdiagnos och vuxna med en autismspektrumdiagnos samt deras makar. Stödpersonerna har alla gått Autism Finlands utbildning för stödpersoner.

Om du behöver stöd av en stödperson eller om du är vuxen och själv har eller är förälder till ett barn med en autismspektrumdiagnos, läs mer om stödverksamheten på Autism Finlands webbplats www.autismiliitto.fi/vertaisosaja (på finska) 

#FinlandBryrSig #SuomiVälittää

Volontärberättelser

Trygg vuxen för unga

Trygg vuxen för unga

Det här är Lauri. Lauri är volontär inom Walkers-verksamheten i Kajana, då han vill ge av sin egen tid åt...

Läs mer
Volontär som brandkårist

Volontär som brandkårist

Det här är Emma. Hon är volontär som brandkårist på Äänekosken VPK. Emma deltar i utbildningen av unga brandkårister samt...

Läs mer