Seppo ja Päivi tapaavat kerran viikossa kävelyretkien merkeissä. Seppo on tyytyväinen tukihenkilöönsä ja kertoo hänen oppineen hyvin viittomia. Jutteluhetket ja luontohavainnot piristävät kävelylenkkiä.

Stödpersonsverksamhet nära om hjärtat

Arbetet som stödperson är en av de viktiga verksamheterna inom Finlands Dödblinda rf. För Päivi har volontärarbete alltid legat henne nära om hjärtat och hon får glädje av att hjälpa till.

På verksamhetscentret fick Päivi för första gången bekanta sig med de dövblindas värld. Under fyra års tid besökte hon verksamhetscentret som volontär i föreningen Hervanta, som förmedlar kamrathjälp, för att vistas utomhus med dövblinda och ibland hjälpa till vid olika evenemang, tills hon 2014 blev stödperson för en dövblind man. Så småningom har hon också lärt sig teckenspråk.

Päivi går ut på promenad med den hon är stödperson för en gång i veckan och ibland stannar de på ett utegym eller går in i en butik. Under dessa promenader har Päivi lärt sig nya tecken.

Päivi upplever mötena med dövblinda som positiva. Hon har också fått hjälp av organisationens personal.

– Jag har trevliga erfarenheter av att vara med dövblinda och hörselskadade. Man hittar ett gemensamt språk även om jag har begränsade kunskaper i teckenspråk.

En promenad med en dövblind person är annorlunda än en vanlig promenad.

– Jag följer noggrant vad som finns framför honom på vägen, så att han inte plötsligt trampar i en grop eller stöter i huvudet i låga trädgrenar. Ofta försöker jag ge honom någon liten upplevelse under promenaden – på våren känner vi exempelvis på växande blad på träden.

Arbetet som stödperson sker enligt vad det egna tidschemat och de egna krafterna tillåter och det räcker med små språkkunskaper. Man lär sig fingeralfabetet och de grundläggande tecknen snabbt.

– Samvaron med en dövblind blir naturligare om man åtminstone kan kommunicera lite grann, avslutar Päivi.

Tack päivi och de andra stödpersonerna från Finlands Dövblinda rf! Om du vill vara med och främja ett självständigt och gott liv för dövblinda i ett jämlikt samhälle, läs mer om oss och ta kontakt: https://kuurosokeat.fi/foreningen-finlands-dovblinda-rf/

Stödpersonsverksamheten sker på volontär basis. Stödpersonen introduceras i dövblindhet/synhörselskada, bemötande och kommunikation med klienten. Stödpersonen och klienten kommer överens om innehållet i och tidpunkterna för de gemensamma mötena. Mötena är konfidentiella.

Bildtext: Seppo och Päivi träffas en gång i veckan för att gå på promenad. Seppo är nöjd med sin stödperson och berättar att hon lärt sig tecknen väl. Samtal och naturobservationer ger stimulans under promenaden.

Volontärberättelser

Trygg vuxen för unga

Trygg vuxen för unga

Det här är Lauri. Lauri är volontär inom Walkers-verksamheten i Kajana, då han vill ge av sin egen tid åt...

Läs mer
Volontär som brandkårist

Volontär som brandkårist

Det här är Emma. Hon är volontär som brandkårist på Äänekosken VPK. Emma deltar i utbildningen av unga brandkårister samt...

Läs mer