Vänkretsverksamheten förenar äldre som känner sig ensamma

Det här är Aiju. Aiju vill hjälpa äldre människor som känner sig ensamma och förebygga att de marginaliseras. Det gör hon konkret som volontär genom att leda Vänkretsgrupper som utvecklats av Centralförbundet för de gamlas väl i Esbo stad. Aiju har under coronaåret lett en e-Vänkretsgrupp på nätet för äldre i Esbo som känner sig ensamma. Vänkretsverksamheten förenar mycket olika människor i mycket olika livssituationer.

Volontärernas nätverk är inte alltid synligt, eftersom det handlar om immateriell omsorg och mänsklighet. Nätverket ger stöd till de mest utsatta, men också till oss alla, till dig och mig – för ingen vill leva i en värld där man faller igenom.

Volontärernas arbete behövs: I Finland lider ungefär var tredje äldre person av ensamhet. Corona har ytterligare stängt in äldre personer ensamma i sina hem. Att minska ensamheten och möjliggöra kamratstöd genom en målinriktad Vänkrets-gruppverksamhet som bygger på forskning är en betydande hjälp för välbefinnandet och för att få nya vänner.

Tack till Aiju och de andra volontärerna som är med i Vänkretsverksamhetens nätverk av ledare! Om du vill vara med och minska äldres ensamhet kan du delta som volontär i våra Vänkretsledarutbildningar. Mer information

#FinlandBryrSig #SuomiToimii

Volontärberättelser

Trygg vuxen för unga

Trygg vuxen för unga

Det här är Lauri. Lauri är volontär inom Walkers-verksamheten i Kajana, då han vill ge av sin egen tid åt...

Läs mer
Volontär som brandkårist

Volontär som brandkårist

Det här är Emma. Hon är volontär som brandkårist på Äänekosken VPK. Emma deltar i utbildningen av unga brandkårister samt...

Läs mer