Volontär som brandkårist

Det här är Emma. Hon är volontär som brandkårist på Äänekosken VPK. Emma deltar i utbildningen av unga brandkårister samt i olika räddningsuppdrag på brandkårens larmavdelning.

Förutom räddningsinsatser utför brandkåristerna, som Emma, också förebyggande säkerhetsarbete genom att ge råd, handleda och utbilda invånarna och samfund i sitt område. Brandkårsverksamheten är också en givande samvaro och Emma beskriver det som en livsstil.

Äänekosken VPK, som Emma representerar, är en av Finlands cirka 700 brandkårer som bygger på volontärverksamhet, det vill säga avtalsbrandkårer, som årligen har hand om cirka 70 000 larmutryckningar i samarbete med de regionala räddningsverken.

Kampanjen Finland bryr sig påminner om att volontärernas nätverk är inte alltid synligt, eftersom det handlar om immateriell omsorg och mänsklighet. Detta nätverk stöder de mest utsatta, men även vi andra – ingen av oss vill leva i en värld som faller igenom.

Tack Emma och 38 000 andra volontärer som deltar i brandkårsverksamheten, som deltar i förebyggande av olyckor, räddningsinsatser och släckningsarbete samt anordnar hobbyverksamhet för barn och unga.

Vem som helst kan bli volontär som brandkårist utan utbildning, väldigt bra kondition eller tidigare erfarenhet. Brandkårerna erbjuder olika uppgifter, såsom släckning, utbildning, proviantering, evenemang, läger och övningar för ungdomar. Vill du också hjälpa till: https://www.palokuntaan.fi/se/delta

#SuomiVälittää #FinlandBryrSig

Volontärberättelser

Trygg vuxen för unga

Trygg vuxen för unga

Det här är Lauri. Lauri är volontär inom Walkers-verksamheten i Kajana, då han vill ge av sin egen tid åt...

Läs mer