Kesäisessä säässä Miia ja Timo Merikallio ulkona, katsovat poispäin kamerasta.

Volontärarbete är att dela mänsklighet, en möjlighet till stöd och hopp

Miia Merikallio är volontär på centret för parförhållanden Parisuhdekeskus Kataja. Miia har bland annat varit handledare i kamratgruppen Kun kumppani sairastaa och som chattsamtalspartner på evenemanget Päivä parisuhteelle, som var riktat till par i vilka den ena eller båda har en kronisk sjukdom.

Vilka missförhållanden vill du förändra i världen?

Människans grundläggande behov är att bli sedd, hörd och bemött. Den djupaste mänskligheten förverkligas i kärleken till en närstående. Vi vill alla uppleva att vi blir accepterade och förstådda och får stöd i vändpunkter i livet. När man själv har fått stöd och har någon vid sin sida under svåra livserfarenheter vill man erbjuda andra samma möjlighet.

I mitt eget volontärarbete vill jag dela med mig av mänsklighet och ge stöd samt hopp, att livet bär, en upplevelse av kamratskap och ömsesidighet samt kamratstödets kraft. Likaså hoppas jag att ensamheten, hopplösheten och upplevelsen av tröstlöshet minskar i och med mötena i kamratstödet.

Jag vill öka den positiva spiralen av omsorg och minska spiralen av hat och negativitet. Jag vill stärka människans aktörskap, delaktighet och förmåga att klara sig själva vid förändringar i livet. 

Människor behöver inte goda råd. Var och en är expert på sitt eget liv. Människor behöver en möjlighet till förtrolig reflektion och klarare perspektiv.

Varför arbetar du som volontär?

Volontärarbete är kärlek till sina medmänniskor, att gå bredvid dem och ge kamratstöd som en mänsklig människa till en annan människa. Volontärarbete är att dela med sig av mänsklighet, en möjlighet till stöd och hopp i vändpunkter i livet. Hoppet är en möjlighet att se ljusglimtar även i de livssituationer då det är alldeles mörkt.

I volontärverksamheten är hoppet en dynamisk kraft som upprätthåller livet och tanken att livet fortfarande har något gott att erbjuda i framtiden. Hoppet är förankrat i realismen.  En annan person som råkat ut för en motsvarande livssituation kan genom sin egen erfarenhet förstå den på ett djupare plan. Jag har själv fått möjlighet att få kamratstöd vid vändpunkter i mitt eget liv som på ett betydande sätt har burit mig tillbaka till livet. Den upplevelsen av att förmedla något vill jag erbjuda andra människor och familjer som behöver stöd.

Volontärarbetet lär en tacksamhet och ödmjukhet inför livet, det finns en ömsesidig dialog där båda får mycket. När vi möts bär vi med oss hela det levda livet och känslospektrumet. Volontärarbete är en möjlighet till att växa som människa och att stanna upp inför sina egna känslor och granska den egna värdegrunden och människosynen.

Hur ser du dig själv som en del av en större bild?

Jag är en aktör som verkar på gräsrotsnivå som vill erbjuda en möjlighet till delad mänsklighet som en mänsklig människa till en annan människor. Jag vill stärka kärleken och godheten i livet och skapa hopp, gemenskap och aktörskap i mötena.

***

Volontärernas nätverk är inte alltid synligt, eftersom det handlar om immateriell omsorg och mänsklighet. Detta nätverk stöder de mest utsatta, men också oss andra – dig och mig – för ingen vill leva i en värld där man faller igenom.

Tack till Miia och alla andra volontärer på Parisuhdekeskus Kataja!

Parisuhdekeskus Katajas volontärverksamhet passar personer över 18 år som upplever att de delar verksamhetens och organisationens värderingar. Som volontär behöver man inte vara proffs på parrelationer eller relationer, utan kan komma som man är. Tillsammans med volontären planerar man en lämplig väg som volontär och hur man kan delta i verksamheten. Du kan bekanta dig närmare med Parisuhdekeskus Katajas volontärverksamhet här (på finska).

På Parisuhdekeskus Kataja är fokus i arbetet att ge stöd till parrelationen när det finns sjukdom i familjen. Om temat berör ditt liv har du möjlighet att delta i volontärverksamheten ur det perspektivet.

#FinlandBryrSig #SuomiVälittää

Volontärberättelser

Trygg vuxen för unga

Trygg vuxen för unga

Det här är Lauri. Lauri är volontär inom Walkers-verksamheten i Kajana, då han vill ge av sin egen tid åt...

Läs mer
Volontär som brandkårist

Volontär som brandkårist

Det här är Emma. Hon är volontär som brandkårist på Äänekosken VPK. Emma deltar i utbildningen av unga brandkårister samt...

Läs mer