Valtakunnallinen Taas mennään -joukkoliikennekampanja rakentui sen varaan, miten hyvältä tuntuu palata kaiken kivan pariin. ​​​​​​​​​​​​​​​Koronapandemian aikana julkisen liikenteen matkustajamäärät ovat laskeneet, ja kampanja kannusti palaamaan takaisin joukkoliikenteeseen – terveysturvallisuus huomioiden. Jokainen meistä voi itse huolehtia matkustamisen turvallisuudesta ottamalla koronarokotteen, käyttämällä maskia ja pitämällä mahdollisuuksien mukaan etäisyyksiä. Näin riskit julkisessa liikenteessä pysyvät pieninä.

Taas mennään -kampanja järjestettiin yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön, valtioneuvoston kanslian Suomi toimii -tiimin, liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Väyläviraston kesken. Kampanjaan osallistuu myös joukkoliikennetoimijoita sekä kuntia ja kaupunkeja.

Kampanja keskeytettiin pahenevan koronatilanteen takia: Valtakunnallinen taasmennään-kampanja siirtyy heikentyneen epidemiatilanteen takia I Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 12.11.Sinua odotetaan konsertissa

Sinua odotetaan mummolassa

Sinua odotetaan työpaikalla

Mikä #TaasMennään?

Mistä kampanja lähti liikkeelle?

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan kesällä 2020 koolle kutsumissa joukkoliikennetoimijoiden tapaamisissa syntyi ajatus ensimmäisestä kampanjasta terveysturvallisen joukkoliikenteen tukemiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toteutti Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) toimeksiannosta Meidän joukkoliikenne -kampanjan. Taas mennään -joukkoliikennekampanja on jatkoa kesän 2020 kampanjalle.

Miksi joukkoliikennettä halutaan tukea kampanjalla?

Kampanjan taustalla on julkisen liikenteen matkustajamäärien romahtaminen koronapandemian aikana. Traficomin mukaan joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat edelleen keskimäärin 30–40 prosenttia jäljessä vuoden 2019 tasoon nähden. Matkustajamäärien palautuminen pandemiaa edeltävälle tasolle voi viedä vuosia. Jo ennen koronapandemian vaikutuksia hallitusohjelmaan on vuonna 2019 kirjattu, että joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn yhteenlaskettua matkasuoritetta on kasvatettava selvästi. Kampanjalla halutaan tukea joukkoliikennealan toimijoita ja kannustaa matkustajia palaamaan julkiseen liikenteeseen, terveysturvallisuus huomioiden.

Miksi kampanja alkoi juuri nyt?

Kampanjan suunnittelu aloitettiin elokuun lopussa 2021. Kampanja haluttiin ajoittaa ajankohtaan, kun rajoituksia on purettu, etätyösuositus päättynyt ja rokotuskattavuus Suomessa on noin 80 prosenttia. Yhteiskunnan avautuessa tarvitsemme joukkoliikennettä, kun matkustamme töihin ja vapaa-ajalla esimerkiksi kulttuuritapahtumiin, harrastuksiin ja ystävien luo. Jokainen voi huolehtia omalta osaltaan terveysturvallisesta matkustamisesta ottamalla koronarokotteen ja noudattamalla voimassa olevia suosituksia. Lisätietoa suosituksista valtioneuvoston sivuilta.

Entä terveysturvallisuus?

Julkisessa liikenteessä riskit pysyvät pieninä, kun huolehtii terveysturvallisesta matkustamisesta ottamalla koronarokotteen, käyttämällä maskia sekä pitämällä mahdollisuuksien mukaan etäisyyksiä. THL suosittelee toistaiseksi kasvomaskin käyttämistä julkisessa liikenteessä koko maassa. Maskin käyttö on erityisen suositeltavaa ruuhka-aikoina ja kun liikennevälineen matkustamossa on paljon ihmisiä. Sairaana toisten ihmisten joukkoon ei luonnollisesti pidä lähteä, vaan sairastaa kotona, kunnes oireet hellittävät.

Liikennepalveluiden tarjoajien tulee huolehtia terveysturvallisuutta parantavista toimista, kuten mahdollisuudesta riittävän käsihygienian ylläpitämiseen. Tartuntatautilain muutoksesta 22.2.2021 lähtien liikenteen palveluiden tarjoajat ovat olleet velvoitettuja huolehtimaan toiminnassaan toimenpiteistä koronavirustaudin leviämisen estämiseksi. Velvoitteet ovat voimassa 31.12.2021 asti. Lisätietoa velvoitteista Traficomin sivuilla.

Traficomista tuli toimivaltainen terveysturvallisuusviranomainen tartuntatautilain muutoksella 22.2.2021. Traficom valvoo yhteistyössä kuntien ja aluehallintoviraston kanssa liikenteen toimijoiden hygienia- ja väljyysvelvoitteiden toteutumista. Lisäksi laissa on säädetty Traficomille toimivalta matkustajamäärän väliaikaisesta rajoittamisesta covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Traficom voi tehdä rajoittamispäätöksen, jos on ilmeistä, että hygienia- ja väljyystoimenpiteet eivät ole riittäviä ja jos se covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi on välttämätöntä.

Kuka kampanjasta vastaa ja kuka sen maksaa?

Kampanjasta vastaavat liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto ja VNK:n Suomi toimii -viestintäkokonaisuus. Kampanjassa ovat mukana kaupungit, kunnat ja paikalliset joukkoliikennetoimijat. Kampanjan toteutuksen on tehnyt hasan & partners. Kampanjaan sisältyy muun muassa video- ja displaymainontaa sekä radiospotteja. Kampanjan kustantaa liikenne- ja viestintäministeriö ja sen budjetti on 250 000 euroa.

Kuinka kauan kampanja kestää?

Mediassa kampanja näkyi viikon marraskuussa 2021. Kampanjamateriaalit ovat vuoden ajan sen tilaajan käytössä, joten osallistuvat tahot voivat välittää viestiä myös tämän jälkeen.

Valtakunnallinen kampanja kannustaa palaamaan joukkoliikenteen pariin I Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 5.11.
Valtakunnallinen taasmennään-kampanja siirtyy heikentyneen epidemiatilanteen takia I Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 12.11.