Tukea, kokemusten jakoa ja toimintaa sydänperheille

Tässä on Sarita, 7-vuotiaan sydäntyttö Minkan äiti. Hän toimii Sydänlapset ja -aikuiset ry:ssä vapaaehtoisena monella tavoin; toimien tukihenkilönä, kokemusasiantuntijana sekä järjestäen toimintaa muille sydänperheille. Häntä motivoi halu auttaa muita vastaavassa tilanteessa olevia oman kokemuksensa kautta ja jotta kukaan ei kokisi olevansa yksin.

Vapaaehtoisten muodostama verkko ei aina ole näkyvä, sillä se on solmittu aineettomasta välittämisestä ja inhimillisyydestä. Tämä verkko kannattelee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia mutta myös meitä muita – kukaan meistä ei halua elää maailmassa, josta putoaa läpi.

Vapaaehtoisten työtä tarvitaan: Suomessa syntyy vuosittain lähes 500 sydänvikaista lasta. Kun perheessä on sydänsairaus, koskettaa se koko perhettä. Elämä pitkäaikaissairauden kanssa vaatii kokonaisvaltaista sopeutumista niin sairaalta itseltään kuin hänen perheeltään ja muilta läheisiltä. Vertaisten kohtaaminen ja asian jakaminen vastaavan kokeneiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää tässä prosessissa. Meille on tärkeää, ettei yksikään sydänlapsi, sydännuori tai sydänaikuinen läheisineen kokisi olevansa yksin tai vailla tukea.

Kiitos Saritalle ja yli sadalle muulle @sydänlapsetjaaikuiset vapaaehtoiselle! Ilman teidän panosta työ olisi mahdotonta! Jos haluat olla mukana tukemassa sydänlapsia, -nuoria, -aikuisia tai heidän läheisiään, tule mukaan vapaaehtoistoimintaan. Lisätietoa

#SuomiVälittää #FinlandBryrSig

Vapaaehtoistarinoita

Lasten hyvinvoinnin puolesta

Lasten hyvinvoinnin puolesta

Tässä on Merja. Merja haluaa edistää lasten hyvinvointia ja vaikuttaa maailmaan. Siksi hän on ollut UNICEF-vapaaehtoisena jo huikeat 34 vuotta....

Lue lisää
Käsitöitä muiden auttamiseksi

Käsitöitä muiden auttamiseksi

Tässä on Marketta. Marketta lähti mukaan Marttojen vapaaehtoistoimintaan jäädessään eläkkeelle, sillä hän on aina pitänyt käsitöistä ja Martoissa yhdistyy hänen...

Lue lisää