Kesäisessä säässä Miia ja Timo Merikallio ulkona, katsovat poispäin kamerasta.

Vapaaehtoistyö on ihmisyyden jakamista, tuen ja toivon mahdollisuutta

Miia Merikallio toimii vapaaehtoisena Parisuhdekeskus Katajassa. Miia on toiminut mm. ohjaajana Kun kumppani sairastaa -vertaisryhmässä ja chat-keskustelijana Päivä parisuhteelle -tapahtumassa, joka oli suunnattu pareille, joista toisella tai molemmilla on pitkäaikaissairaus.

Mitä epäkohtia maailmassa haluat muuttaa?

Ihmisen perustarve on tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Syvin ihmisyys toteutuu lähimmäisen rakkaudessa. Jokainen meistä haluaa kokea tulevansa hyväksytyksi, ymmärretyksi ja oman elämän käännekohdissa kannatelluksi. Kun on itse saanut tukea ja rinnalla kulkijan oman elämän haavoittavissa elämänkokemuksissa, saman mahdollisuuden haluaa tarjota toiselle.

Omalla vapaaehtoistoiminnallani haluan jakaa inhimillistä ihmisyyttä ja tuoda tukea sekä toivoa, kokemuksen siitä, että elämä kantaa, kokemuksen vertaisuudesta, vastavuoroisuudesta ja kokemuksen vertaistuen voimasta. Yhtä lailla toivon yksinäisyyden, toivottomuuden ja lohduttomuuden kokemusten vähentyvän vertaistuen kohtaamisten myötä.

Haluan kasvattaa myönteistä, välittämisen kehää ja vähentää vihan tai negatiivisuuden kehää. Haluan vahvistaa ihmisen toimijuutta, osallisuutta ja minäpystyvyyttä elämän muutoksissa.

Ihminen ei kaipaa neuvomista. Jokainen on oman elämänsä asiantuntija. Ihminen kaipaa mahdollisuutta luottamukselliseen reflektioon ja näköalojen kirkastamiseen. 

Miksi teet vapaaehtoistyötä?

Vapaaehtoistyö on lähimmäisen rakkautta, rinnalla kulkemista ja vertaistukea inhimillisenä ihmisenä ihmiselle. Vapaaehtoistyö on ihmisyyden jakamista, tuen ja toivon mahdollisuutta elämän käännekohtiin. Toivo on mahdollisuutta nähdä valon pilkahduksia niissäkin elämäntilanteissa, kun on aivan pimeää.

Vapaaehtoistoiminnassa toivo on elämää ylläpitävä dynaaminen voima ja ajatus siitä, että elämällä on vielä hyvää tarjottavanaan tulevassa. Toivo juurtuu realismiin.  Toinen vastaavan elämäntilanteen kohdannut voi oman kokemuksensa kautta ymmärtää kohdattua elämäntilannetta syvemmin. Olen itse saanut mahdollisuuden vertaistukeen oman elämän käännekohdissa, joka on oleellisesti kannatellut takaisin elämään. Sen saman välittämisen kokemuksen haluan tarjota muille tukea tarvitseville ihmisille ja perheille.

Vapaaehtoistyö opettaa kiitollisuutta ja nöyryyttä elämän edessä, on vastavuoroinen dialogi, jossa molemmat saavat paljon. Kohdatessa kannamme mukanamme koko elettyä elämää ja tunteiden kirjoa. Vapaaehtoistyö on mahdollisuus omaan henkiseen kasvuun ja omien heränneiden tunteiden äärelle pysähtymiseen, oman arvomaailman sekä ihmiskäsityksen tarkasteluun.

Miten näet itsesi osana isompaa kuvaa?

Olen ruohonjuuritason toimija, joka haluaa tarjota mahdollisuuden jaettuun ihmisyyteen inhimillisenä ihmisenä ihmiselle. Haluan vahvistaa rakkautta ja hyvyyttä elämässä, tuoda toivoa, yhteyttä ja toimijuutta kohtaamisiin.

***

Vapaaehtoisten muodostama verkko ei aina ole näkyvä, sillä se on solmittu aineettomasta välittämisestä ja inhimillisyydestä. Tämä verkko kannattelee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia mutta myös meitä muita – kukaan meistä ei halua elää maailmassa, josta putoaa läpi.

Kiitos Miialle ja muille 26:lle Parisuhdekeskus Katajan vapaaehtoiselle!

Parisuhdekeskus Katajan vapaaehtoistoiminta sopii yli 18-vuotiaille, jotka kokevat toiminnan ja järjestön arvot omikseen. Vapaaehtoisen ei tarvitse olla parisuhde- tai ihmissuhdealan ammattilainen, vaan mukaan voi tulla omana itsenä. Vapaaehtoisen kanssa suunnitellaan yhdessä juuri hänelle sopiva vapaaehtoispolku ja tapa olla toiminnassa mukana. Voit tutustua lisää Parisuhdekeskus Katajan vapaaehtoistoimintaan: https://parisuhdekeskus.fi/tule-mukaan/

Parisuhdekeskus Katajassa keskeinen työn painopiste on tukea parisuhdetta, kun perheessä on sairautta. Jos tämä teema koskettaa elämääsi, sinulla on mahdollisuus tulla tekemään vapaaehtoistoimintaa tästä näkökulmasta.

#SuomiVälittää #FinlandBryrSig

Kuva: Miia Merikallio toimii vapaaehtoisena usein myös puolisonsa Timon kanssa.

Vapaaehtoistarinoita

Lasten hyvinvoinnin puolesta

Lasten hyvinvoinnin puolesta

Tässä on Merja. Merja haluaa edistää lasten hyvinvointia ja vaikuttaa maailmaan. Siksi hän on ollut UNICEF-vapaaehtoisena jo huikeat 34 vuotta....

Lue lisää
Käsitöitä muiden auttamiseksi

Käsitöitä muiden auttamiseksi

Tässä on Marketta. Marketta lähti mukaan Marttojen vapaaehtoistoimintaan jäädessään eläkkeelle, sillä hän on aina pitänyt käsitöistä ja Martoissa yhdistyy hänen...

Lue lisää