Vertaistukea läheisen menetyksen jälkeen

Tässä on Johanna. Johanna lähti mukaan Surunauhan vapaaehtoistyöhön, koska hän on itse aikanaan oivaltanut vertaistuen valtavan merkityksen läheisen menetyksen jälkeen.

”Saman kokenut saattaa olla ainoa, joka ymmärtää menetykseen liittyvät kipeimmätkin tunteet. Vertainen voi vaikkapa sanoittaa niitä tunteita, joita menetyksen kokeneen on aluksi vaikea jäsentää. Nyt kun itselläni jo voimia jakaa tätä hyvää eteenpäin, niin teen sen mielelläni. Koen tekeväni hyvin tärkeää ja merkityksellistä työtä ja saan siitä itselleni myös valtavan paljon.”

Johanna on toiminut jo muutaman vuoden ajan Surunauhan vertaistukipuhelimessa vapaaehtoisena. Itsemurhan kautta läheisensä menettänyt voi keskustella vertaistukijan kanssa luottamuksellisesti, kertaluotoisesti tai halutessaan useammin. Puhelintuen rooli on korostunut pandemia-aikana ja se on tarjonnut tasavertaisen mahdollisuuden tukeen paikkakunnasta huolimatta.

Vuonna 2020 Surunauhan vapaaehtoiset tukivat läheisiä puhelimitse 350 kertaa. Ryhmät ja tapahtumat tavoittivat kasvokkain ja verkossa yhteensä noin 2700 osallistujaa.

Vapaaehtoisten muodostama verkko ei aina ole näkyvä, sillä se on solmittu aineettomasta välittämisestä ja inhimillisyydestä. Tämä verkko kannattelee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia mutta myös meitä muita – kukaan meistä ei halua elää maailmassa, josta putoaa läpi.

Vapaaehtoisten työtä tarvitaan: vertaistukitoiminnalla tuetaan läheisen itsemurhan kokeneiden selviytymistä. Surunauha ry haluaa toiminnallaan lisätä avoimuutta puhua itsemurhista. Palautteiden mukaan läheiset kokevat saavansa vertaistuesta toivoa ja kokemusta siitä, etteivät he ole menetyksen kanssa yksin. Itsekin läheisen menettäneet vapaaehtoisemme ovat näitä toivon tuojia ja tuen mahdollistajia.

Kiitos Johannalle ja muille 90:lle Surunauhan vapaaehtoiselle! Jos haluat olla mukana, lähde mukaan vapaaehtoiseksi. Surunauhan sivuilta surunauha.net/vertaistuki/koulutus/ löydät ajankohtaiset koulutukset erilaisiin vertaistukitehtäviin.

#SuomiVälittää #FinlandBryrSig #surunauhary #itsemurhamenetys #vertaistuki

Vapaaehtoistarinoita

Lasten hyvinvoinnin puolesta

Lasten hyvinvoinnin puolesta

Tässä on Merja. Merja haluaa edistää lasten hyvinvointia ja vaikuttaa maailmaan. Siksi hän on ollut UNICEF-vapaaehtoisena jo huikeat 34 vuotta....

Lue lisää
Käsitöitä muiden auttamiseksi

Käsitöitä muiden auttamiseksi

Tässä on Marketta. Marketta lähti mukaan Marttojen vapaaehtoistoimintaan jäädessään eläkkeelle, sillä hän on aina pitänyt käsitöistä ja Martoissa yhdistyy hänen...

Lue lisää