Vertaistukena vammautuneille

Tässä on Annu. Hän auttaa vammautuneita ihmisiä omien kokemustensa ja sosionomikoulutuksensa tuoman tiedon ja ymmärryksen pohjalta. Hänelle on sydämen asia, että vammautunut henkilö ei jää yksin, jos elämä yllättää. Tiedon ja tuen tarve on silloin ensiarvoisen tärkeää. Annu on Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n hallituksen jäsen ja toimii Selkäydinvammaiset Akson ry:ssä vertaistukihenkilönä. Molemmat ovat Invalidiliiton jäsenyhdistyksiä.

Vapaaehtoisten muodostama verkko ei aina ole näkyvä, sillä se on solmittu aineettomasta välittämisestä ja inhimillisyydestä. Tämä verkko kannattelee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia mutta myös meitä muita – kukaan meistä ei halua elää maailmassa, josta putoaa läpi.

Ilman vapaaehtoistoimintaa sosiaaliturvajärjestelmässä olisi valtava aukko. Sosiaalitoimelta vaadittaisiin merkittävästi enemmän resursseja, jotta vammautunut henkilö saisi kaiken tarvitsemansa tuen ja hänelle kuuluvat palvelut. Viranomaiset eivät silti voisi korvata vertaiselta saatua tukea. Vertaiselle voi kertoa syvimpiä tuntojaan ja toinen ymmärtää jo puolesta sanasta. Vapaaehtoinen antaa, mutta saa myös itse. Hyöty on kaksisuuntaista.

Kiitos Annulle ja kaikille Invalidiliiton jäsenyhdistysten vapaaehtoisille! Omista rajoitteistaan huolimatta jokainen voi olla avuksi toiselle – tervetuloa mukaan yhdistystoimintaan: https://www.invalidiliitto.fi/tule-mukaan/liity-jaseneksi

#SuomiVälittää #FinlandBryrSig

Vapaaehtoistarinoita

Lasten hyvinvoinnin puolesta

Lasten hyvinvoinnin puolesta

Tässä on Merja. Merja haluaa edistää lasten hyvinvointia ja vaikuttaa maailmaan. Siksi hän on ollut UNICEF-vapaaehtoisena jo huikeat 34 vuotta....

Lue lisää
Käsitöitä muiden auttamiseksi

Käsitöitä muiden auttamiseksi

Tässä on Marketta. Marketta lähti mukaan Marttojen vapaaehtoistoimintaan jäädessään eläkkeelle, sillä hän on aina pitänyt käsitöistä ja Martoissa yhdistyy hänen...

Lue lisää